Recreatiegebied de Grevelingen

Plantenwereld


Duin Salomonszegel

De eerste zeven jaar na de afsluiting. is het Grevelingenmeer volledig van de Noordzee afgesloten geweest. Geleidelijk aan verzoette het water door regen en door instroom van water via poldergemalen. De afdamming betekende een grote verandering voor de natuur in de Grevelingen. Sommige dieren en planten die afhankelijk zijn van een zoutwater-milieu verdwenen daardoor. Waar op de drooggevallen bodem het zout door regenwater uit de bodem wegspoelde, verdwenen op grote schaal planten die in een zoute omgeving groeien, zoals Schorrekruid, Lamsoor, Zeekraal en Zee-aster.

Op de kale bodem verschenen eerst zogenaamde pionierplanten waardoor de bodem rijpte en voedselrijker werd. Na verloop van tijd konden zich daardoor ook andere planten vestigen, waaronder planten van de natte duinvallei zoals Duizendguldenkruid, Parnassia, en Bitterling Vooral op de hoger gelegen drogere delen zijn dichte struwelen van vooral duindoorn gaan groeien.

Om te voorkomen dat alles dichtgroeit worden diverse terreinen zoals het zuidelijke deel van de Slikken van Flakkee en de natuurlijke eilanden Hompelvoet, Dwars in de Weg, Veermansplaat en Stampersplaat beweid met runderen en paarden en wordt er plaatselijk gemaaid. Op deze open plekken groeien vaak bijzondere planten waaronder diverse soorten orchideeŽn.

Meer informatie over natuurexcursies


Zeekraal

Rietorchis

Bijenorchis

Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010