Recreatiegebied de Grevelingen

Slikken van Bommenede

De Slikken van Bommenede (ten noorden van Zonnemaire op Schouwen-Duiveland) hebben een oppervlakte van 90 ha. Het gebied is na de afsluiting van de Grevelingen drooggevallen. Er bevinden zich enkele ondiepe kreken die de invloed van de zoute Grevelingen tot ver in het gebied laten doordringen. Aan de noordkant van het gebied ligt een recreatieterreintje.


De Slikken van Bommenede zijn niet alleen een interessant plantengebied, maar zijn ook van groot belang voor vogels, zoogdieren, reptielen en insecten. Door de lage ligging worden grote gedeelten nog overspoeld met zout water. Dit heeft tot gevolg dat de begroeiing grotendeels uit zoutminnende planten zoals Zeekraal, Schorrenkruid en Zeeaster bestaan. In de zomermaanden grazen hier koeien.Kaart van Slikken van Bommenede

Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010