Recreatiegebied de Grevelingen

Slikken van Flakkee

Ligging :   op Goeree-Overflakkee - tussen Goedereede en Herkingen.
Oppervlakte :   ± 1500 hectare.

Geschiedenis
Tot 1971 bestonden de slikken van Flakkee uit een groot slikken- en schorrengebied dat onder invloed stond van eb en vloed. Na de afsluiting van de Grevelingen in 1971 vielen de slikken van Flakkee definitief droog. Van de drooggevallen slikken werd een deel ingezaaid met rogge en grassen.

De slikken van Flakkee zijn onder te verdelen in drie gebieden, die in elkaar overlopen:

Noordelijke Slikken

(oppervlakte ± 600 hectare)

In dit gebied is ervoor gekozen om de natuur spontaan zijn gang te laten gaan. Na 35 jaar is het uitgegroeid tot een (natuurlijk) oerbos, waar bomen en struiken het landschap domineren.

Alleen het LAW pad dat er dwars doorheen loopt, wordt open gehouden. Het is een gebied geworden dat bijzonder rijk is aan zangvogels. Zoals de nachtegaal, wielewaal, fitis en zanglijster.


Midden Slikken

(oppervlakte ± 250 hectare)

Het middengebied van de Slikken van Flakkee is sterk beļnvloed door de mens. Aan het eind van de jaren zestig is er en grote hoeveelheid zand uit de Grevelingen naartoe gebracht. Dit zand kwam uit een geul die gegraven moest worden voor het transport van afdichtcaissons. Deze werden gebouwd in de Haven van Bommende om te worden gebruikt voor de afsluiting van de Brouwersdam. Het zo ontstane zanddepot werd lange tijd bewaard ten behoeve van wegenaanleg in het aangrenzende poldergebied. Het zand is nu grotendeels afgevoerd.

Er is een groot strandmeer gegraven met ondiepten erin waar zich diverse kustvogels zoals Kluten en Strandplevieren hebben gevestigd. Verder is het oude krekenstelsel hersteld, zodat het zoute water uit de Grevelingen diep in het gebied kan doordringen. Er is gekozen voor begrazing door koeien, die hier vanaf half mei tot eind oktober zijn. Hierdoor ontstaat een halfopen landschap. Dit deel van de slikken is toegankelijk.

Er zijn vier wandelroutes uitgezet (zie rubriek Recreatie/wandelen) Vanuit enkele vogeluitkijkpunten kan men de watervogels bekijken.  

Zuidelijke Slikken

(oppervlakte ± 650 hectare)

Op het zuidelijke deel van de slikken is gekozen voor beweiding. Sinds het begin van de jaren '80 gebeurt dat met een kudde Heckrunderen en Fjordenpaarden. Deze dieren grazen hier het hele jaar.

In de winter, als er weinig voedsel te vinden is, moeten de dieren worden bijgevoerd. Voor controle en periodieke verzorging is er een veekraal gebouwd waar de dieren kunnen worden verzameld. Voor drinkwater zijn een aantal diepe waterputten gegraven. 

Het landschap kenmerkt zich door grassen en kruiden, waarvan de Parnassia, het Duizendguldenkruid en de diverse Orchideeėnsoorten het meest opvallen.
Daar waar bij veel wind het slik nog wordt overspoeld met zout water uit de Grevelingen, groeit het zoutminnende Zeekraal en Schorrenkruid. Deze begroeiing zorgt in het najaar voor een prachtig landschap met overwegend roodgekleurde planten, doorweven met de eveneens zoutminnende Zeeaster met zijn lilakleurige bloemen.

In het gebied leven vogels zoals Kievit, Scholekster en Tureluur. In de wintermaanden zijn de zuidelijke slikken een pleisterplaats voor duizenden wilde ganzen die er voedsel zoeken en rust vinden.
Het land dat na de afsluiting in gebruik was genomen als bouwland is geleidelijk aan weer omgezet in grasland en aan het natuurgebied toegevoegd. In de zomermaanden zijn er diverse excursies onder leiding van een gids.

 

Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010