Recreatiegebied de Grevelingen

Stampersplaat

(oppervlakte 150 hectare)

Stampersplaat is een vrij vlakke, laaggelegen zandplaat, ten noordoosten van Brouwershaven. Stampersplaat karakteriseert zich door een sterk parkachtig landschap met hier en daar struwelen. Door het inplanten van stuifschermen is na de afsluiting van de Grevelingen in 1971 wel enig relif ontstaan.

Er is een aflopende oeverzone aan de westzijde die overgaat in een slikachtig gebied. Hier komt zoutminnende vegetatie zoals zeekraal en melkkruid voor. Het eiland wordt begraasd door Shetlandpony's, (jaarrondbegrazing). Hierdoor worden grote delen van het eiland opengehouden zodat er een interessante vegetatie ontstaat. Ook worden er regelmatig delen van het eiland die dicht dreigen te groeien met ondoordringbaar struweel gemaaid.

Aan de zuidzijde van het eiland bevinden zich een steiger en een haven voor de watersport.


Kaart van Stampersplaat


Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010