Recreatiegebied de Grevelingen

Veermansplaat

(oppervlakte ± 370 hectare)

Veermansplaat is een langgerekt eiland, met een breedte van ± 1 km en een lengte van ± 4 km. Het ligt tussen de Slikken van Goeree en de Slikken van Bommenede. Het is het meest begroeide eiland in de Grevelingen met grote oppervlakten Duindoornstruiken en Wilgen. Langs de randen liggen schelpenbanken en slikachtig terrein.

Voor de watersport is er een aanlegsteiger.


Veermansplaat wordt begraasd met Shetlandpony's (jaarrondbegrazing) en met koeien (seizoenbegrazing). Omdat de laatste jaren de vegetatie bijzonder hard groeit, worden sommige stukken ook regelmatig gemaaid.


 

Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010