Recreatiegebied de Grevelingen

Onderwaterleven

Sinds de aanleg van de Brouwerssluis in 1978 staat het Grevelingenmeer weer in verbinding met de Noordzee en werd de Grevelingen een zoutwatermeer.

Het water werd weer zouter en vele zeedieren keerden geleidelijk aan weer terug, Hierdoor is er tegenwoordig weer sprake van een rijk onderwaterleven. Tussen de waterplanten en de stenen houden zich massa's kleine visjes op, zoals de zwarte Grondel die voor de vele visetende vogels een geliefd voedsel is. Ook zijn er diverse soorten Anemonen en Schelpdieren, zoals het Muiltje, scholen Haring, Botervisjes en Paling te vinden. Na onderzoek naar de gevolgen voor het onderwatermilieu is in 1986 besloten dat het Grevelingenmeer voorgoed een zoutwatermeer zal blijven. In samenwerking met Rijkswaterstaat is in 1999 een nieuw waterbeheersplan opgesteld. De sluis in de Brouwersdam staat nu het hele jaar open, behoudens 30 dagen in de periode september - december. Hierdoor is het mogelijk om het water in het meer optimaal te verversen en de vis zoveel mogelijk gelegenheid te geven om in en uit het meer te kunnen trekken. Het Grevelingenmeer is tegenwoordig één van de schoonste en helderste zoutwatermeren van Zuidwest Europa.

Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010