Recreatiegebied de Grevelingen

Hompelvoet

(oppervlakte ± 310 hectare)

Het gebied ligt ten zuiden van de gemeenten Ouddorp en Goedereede. Het eiland stond al voor de afsluiting van de Grevelingen in de belangstelling van natuurliefhebbers vanwege het regelmatig voorkomen van diverse soorten kustvogels, zoals de Grote Stern. Helaas is de broedkolonie die op Hompelvoet gevestigd was verlaten. In 2007/2008 is een nieuw eiland op westpunt van Hompelvoet aangelegd. Met het doel een aantrekkelijke broedplaats te maken voor kustvogels.

De Hompelvoet heeft zich ontwikkeld tot een eiland met grote, open en zeer bloemrijke vlakten en ruige struwelen. Diverse bijzondere plantensoorten worden hier gevonden, waaronder soorten die voorkomen op de Rode lijst (zeldzame, of elders zelfs met uitsterven bedreigde soorten). Opmerkelijk is de vondst enkele jaren geleden van de Herfstschroeforchis. Deze orchideeėnsoort komt slechts op twee andere plaatsen in Nederland voor.

De Hompelvoet wordt begraasd met Fjordenpaarden die er het hele jaar blijven. Vanaf half mei komen daar koeien en kalveren bij, die half november weer worden weggehaald. In het broedseizoen (15 maart t/m 15 augustus) is het eiland niet toegankelijk. In deze periode wordt het eiland bewaakt door een vogelwachter, die de vogels observeert en tellingen verricht. Verder doet hij onderzoek naar de plantenwereld.

In het najaar worden er excursies naar het eiland gehouden voor belangstellenden. (zie rubriek excursies voor de data).


Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010