Recreatiegebied de Grevelingen

Overzicht gebieden

Na de afsluiting van de Grevelingen in 1971 ontstond in totaal zo'n 3000 hectare nieuw land. Een aantal zandplaten viel permanent droog en langs de randen van de Grevelingen kwamen de schorren en een groot deel van de slikken droog te liggen. De Slikken van Flakkee en de Slikken van Bommenede zijn hier voorbeelden van. De natuur heeft hier vrij spel.

In de oeverzones ontwikkelde zich een geleidelijke overgang van zout naar zoet. Door de unieke ligging en de vele overspoelingszones met zout water, handhaven zich in deze gebieden bijzondere planten. Enkele gebieden zijn afgesloten voor publiek in verband met de kwetsbaarheid van de daar voorkomende bijzondere planten en/of broedende vogels.

Voor excursiemogelijkheden naar deze gebiedenklik hier

Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010