Recreatiegebied de Grevelingen

Snelvaren

Snelvaren
In het meer is het Binnenvaart Politie Reglement van kracht.
De maximum snelheid bedraagt 15 km per uur.

Reglementen:
In het Grevelingenmeer is het BPR (Binnenvaart Politie Reglement) van kracht. Hierin zijn regels opgenomen voor het varen met snelle motorboten en waterskiŽn. In het Zeeuwse deel van de Grevelingen is tevens de (PMV) Provinciale Milieuverordening van kracht. In dat deel zijn waterscooters verboden.

In het Grevelingenmeer geldt een maximumsnelheid van 15 km per uur.

Algemene regels voor snelle motorboten

 • Niet binnen een afstand van 20 m uit de oever varen, tenzij dit d.m.v. borden is aangegeven.
 • Niet binnen een afstand van 50 m van een zwem- of aanleginrichting varen.
 • Niet in de nabijheid van wedstrijden, waterfeesten, demonstraties e.d. varen.
 • Niet varen nabij zwemmers of badgasten.
 • Niet varen bij een zicht minder dan 500 m.
 • Niet varen in een haven of haveningang.
 • Niet varen na zonsondergang en voor zonsopgang.

Regels uit het BPR, voor snelle motorboten

 • De bestuurder van een snelle motorboot moet daartoe bekwaam zijn, beschikken over een geldig Klein Vaarbewijs I of II of een vergelijkbaar, in Nederland erkend, buitenlands diploma. Hij of zij moet tenminste 18 jaar zijn.
 • Volgens artikel 8.04 mogen bestuurders van een snelle motorboot geen hinder of gevaar voor andere gebruikers van het vaarwater veroorzaken. De motor van het vaartuig mag geen onnodige geluidshinder veroorzaken en bij stilliggen mag de motor niet onnodig lang draaien.
 • De boot moet voorzien zijn van een registratieteken en een registratiebewijs. Dat laatste kan worden afgegeven door: RDW (Centrum voor voertuigtechniek en informatie, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam. Tel. 0598 - 699241.
 • Volgens artikel 8.03 gelden er voorschriften voor inrichting en uitrusting van de boot (o.a. met veilige motor enz. zwemvesten, deugdelijke stuurinrichting, dodenmansknop, brandblusapparaat en geluiddemping)

Markering en ligging van de waterski- en waterscootergebieden
In de Grevelingen zijn snelvaargebieden gemarkeerd met gele tonnen.

 • Er is een vaarstrook gemarkeerd op 150 m afstand van de Brouwersdam, tussen haven Springersdiep en Marina Port Zelande (kaartje 1.) Hier mag worden snelgevaren en zijn waterscooters toegestaan. WaterskiŽn is verboden.
 • Er is een gemarkeerd gebied grenzend aan de oostrand van bovengenoemd waterscootergebied. Snelvaren en waterskiŽn toegestaan, Waterscooters zijn hier verboden.
 • Er is een gebied gemarkeerd nabij de Grevelingendam (op ca. 250 m afstand van de botenhelling aldaar) (kaartje 2.) Snelvaren en waterskiŽn zijn hier toegestaan. Verboden voor waterscooters,
  Meer informatie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat directie Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg Tel. 0118 - 686 000

Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010