Recreatiegebied de Grevelingen

Vaartuigen langer dan 15 meter

Voor enkele steigers zijn er gebruiksbeperkingen. Vaartuigen met een lengte van meer dan 15 meter mogen alleen afmeren aan de zwaardere steigers in de Haven Springersdiep en de Middelplaathaven. Dit is met borden aangegeven. Om schade te voorkomen mogen deze vaartuigen niet aan de overige steigers afmeren.

In de Haven Springersdiep en de Middelplaathaven mogen deze steigers niet door kleinere vaartuigen worden gebruikt.

Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010