Recreatiegebied de Grevelingen

Driedagenregeling

Drie/vijf dagenregeling (Algemene Verordening)

Naast de liggeldregeling, is voor de openbare aanlegplaatsen in de Grevelingen de Drie/vijf dagenregeling van kracht. Deze regeling houdt in, dat buiten de jachthavens een vaartuig maximaal drie dagen op dezelfde plaats mag liggen (ook ankeren is een ligplaats innemen). Na maximaal drie dagen moet het vaartuig tenminste 1.000 meter (hemelsbreed gemeten) worden verplaatst en mag dat vaartuig gedurende vijf daaropvolgende dagen geen ligplaats innemen binnen deze 1.000 meter.

De Drie dagenregeling is bedoeld om te voorkomen dat watersporters de openbare aanlegplaatsen gebruiken als vaste ligplaats. De Drie dagenregeling draagt ook bij aan een goede roulatie van de schepen, zodat wordt voorkomen dat de mooiste plekjes steeds door dezelfde watersporters worden bezet.

Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010