Recreatiegebied de Grevelingen

Dagelijks beheer

Organisatie en bestuur
Het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta is een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Hierin nemen deel:

  • De provincies Zeeland en Zuid-Holland
  • De gemeenten: Schouwen-Duiveland, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard 

Het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de natuur- en recreatiegebieden en het water zover dat ondieper is dan 1,50m. Ook het verlenen van vergunningen behoort tot de werkzaamheden. Lees meer over het bestuur op HeerlijkBuiten.nl

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta
p/a Staatsbosbeheer
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam
Tel. 010-2981010
E-mail: recreatieschap@staatsbosbeheer.nl

Staatsbosbeheer
In opdracht van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta zorgt Staatsbosbeheer voor het dagelijks beheer en onderhoud, de inrichting, het verlenen van vergunningen, handhaving en de regelgeving van de natuur- en recreatiegebieden van de Grevelingen en Haringvliet en het water zover dat ondieper is dan 1,50m.

Rijkswaterstaat
Het water dat dieper is dan 1,50m wordt beheerd door Rijkswaterstaat Zeeland, waterdistrict Zeeuwse Delta. Deze dienst is verantwoordelijk voor de bebakening voor de scheepvaart, de kwaliteit van het water en het peilbeheer.

Rijkswaterstaat Zeeland
Waterdistrict Zeeuwse Delta
Evertsenstraat 98
Postbus 287
4460 AR Goes
Tel. 0113 - 247500
www.rws.nl

Contact

Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta p/a Staatsbosbeheer
Overschieseweg 204,
3112 NB Schiedam

recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
T. 010-2981010